Dạy hình học cơ bản cho trẻ mầm non 

Dạy hình học cơ bản cho trẻ mầm non  Học về hình dạng là một kỹ năng tiền thân quan trọng cho cả toán học...

Nhận biết hình dạng với đồ vật trong nhà

Khi con vẫn đang học tập với các hình học cơ bản. Thì mình thiết kế hoạt động này tập trung vào hình vuông...

Recent Posts